ธุรกิจต่างๆ ได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีการเปลี่ยนรูปแบบโมเดลของตัวเองเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างจุดบริการและสื่อสารระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ให้หลากหลายมากขึ้น, การย้ายขึ้นไปทำงานบนคลาวด์, สร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เพื่อเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมตามมาด้วยช่องโหว่ด้านความปลอดภัยมหาศาลอันเกิดจากข้อมูลที่อ่อนไหวซึ่งถูกสร้าง, เก็บรวบรวม, และแบ่งปันกันมากขึ้น นำไปสู่ความท้าทายของธุรกิจทั้งหลายที่สูญเสียการมองเห็นและควบคุม ท่ามกลางแรงกดดันในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับใหม่

เข้าร่วมงานประชุมภาคบ่ายกับเรา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีการบังคับใช้ใหม่ล่าสุด รวมถึงเทรนด์ที่น่าจับตามองในประเทศไทย จากทาง EDTA และ ThaiCert

หนดการ:

  • 14.30 น. - เปิดลงทะเบียน
  • 14.45 น. - เชิญเข้าที่นั่งระดับ Gold Class
  • 15.00 น. - สำรวจความเสี่ยงด้านความปลอดภัยยุคใหม่ (ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ)
  • 15.40 น. - ความท้าทายจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่
  • 16.20 น. - กฎระเบียบ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยอันดับ 1, 2, 3
  • 17.00 น. - "พบกับผู้เชี่ยวชาญ" พร้อมการจัดเลี้ยงเครื่องดื่มต้อนรับในบริเวณ Bangkok Airways Blue Ribbon
  • 18.00 น. - เสร็จสิ้นการประชุม

 

สำรองที่นั่งตอนนี้!

*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

Register

To attend the event please fill in the form below

By submitting this form I agree to receive information from Gemalto and its affiliates as described in our Privacy statement

About the event

เวลา:

13 มีนาคม 2561

สถานที่:

SIAM Paragon Cineplex - Bangkok Airways Blue Ribbon Screens (ชั้น 5)

Contact:

 Pawin Horatanachai